“Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

Dobrodošli u projekt „Pronađi me i osposobi me.“ Ono što nastojimo postići ovim projektom je omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te osnažiti mlade osobe za aktivno sudjelovanje na tržištu rada. Specifičan cilj projekta je provedba aktivnosti dosega i obuhvata neaktivnih mladih NEET osoba od 15 do 29 godina na području Grada Zagreba. NEET je akronim koji označava mlade koji nisu zaposleni, ne obrazuju se niti usavršavaju (engl. Not in Employment, Education or Training). Mladi koji pripadaju ovoj skupini su teško zapošljivi te su zbog toga izloženi riziku od siromaštva i neizvjesne budućnosti.

U svom radu s NEET osobama, u udruzi Centar HR smo primijetili niz poteškoća s kojima se navedene osobe susreću:

 • osobe u NEET statusu gube vještine potrebne za uključivanje na tržište rada, a zbog nedovoljne izloženosti tržištu rada
 • osobe u NEET statusu suočavaju se s visokim razinama stresa i sa značajnim gubitkom samopouzdanja
 • osobe u NEET statusu suočavaju se sa smanjenom zaradom zbog isključenosti s tržišta rada u mladosti, a proces ponovne integracije na tržište rada je dugotrajan i težak
 • osobe u NEET statusu suočavaju se s diskriminacijom pri traženju posla, jer poslodavci običavaju zaposliti osobe koje su tek izašle iz sustava obrazovanja ili koje mijenjaju posao

Ovim projektom nastojimo razviti vještine potrebne za uključivanje na tržište rada osoba u NEET statusu, razviti njihovo samopouzdanje te im pružiti podršku pri ponovnoj integraciji na tržište rada.

O PROJEKTU

Tijekom trajanja projekta za svaku neaktivnu NEET osobu uključenu u projekt osigurat će se izrada individualnog plana poticanja zapošljavanja na temelju kojeg će se svaka osoba uključivati u programe usvajanja mekih i prenosivih (transverzalnih) vještina i na temelju kojeg će se za svaku osobu na individualnoj razini osigurati usluga mentorstva i usluga savjetovanja. Također u suradnji sa stručnim timom odredit će se područje obrazovanja u koje će se uključiti svaka osoba koja je dio projektnih aktivnosti. U procesu obrazovanja za svaku osobu će se osigurati stručna podrška sve do stjecanja javne isprave. Dodatno, za dio uključenih osoba u NEET statusu, a koje su zainteresirane za pokretanje samostalne djelatnosti, organizirat će se radionica iz područja usvajanja poduzetničkih vještina te će se omogućiti kontakt sa stvarnim poduzetnicima. Za osobe koje će se na kraju programa htjeti okušati u poduzetništvu osigurat će se prijava na mjere HZZ-a (samozapošljavanje) uz mentorstvo stručnjaka Udruge.

Projektom se posebna pozornost usmjerava prema mladima sa završenom srednjom stručnom spremom i prema mladima u NEET statusu koji su najudaljeniji od tržišta rada. Kako bi se osigurala dugoročna korist za svakog sudionika, u udruzi Centar HR osmislili smo cjelovit pristup prema svakoj osobi na individualnoj razini.

Aktivnosti koje se pružaju osobama uključenima u projekt „Pronađi me i osposobi me“:

 • Izrada individualnog plana poticanja zapošljavanja
 • Radionice programa razvoja mekih vještina ( vještine koje se ne stječu formalnim obrazovanjem poput kreativnosti, rad pod pritiskom, kvalitetno komuniciranje itd. )
 • Radionice programa razvoja transverzalnih / prenosivih vještina ( kako napisati dobar CV npr. )
 • Program obrazovanja / osposobljavanja pri Pučkom otvorenom učilištu Zagreb
 • Usluga mentorstva
 • Usluga savjetovanja
 • Radionica stjecanja poduzetničkih vještina
 • Usluga informiranja o samozapošljavanju
 • Usluga informiranja o tržištu rada

Sve aktivnosti su besplatne za svaku mladu NEET osobu uključenu u projekt!

PARTNERI

Strukovna Udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR provodi projekt “Pronađi me i osposobi me” u suradnji sa partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Pučkim otvorenim učilištem Zagreb. 

Strukovna Udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR osnovana je 2015. godine sa ciljem podizanja svijesti o važnosti upravljanja ljudskim resursima.

Upravljanje ljudskim potencijalima pretpostavlja niz međusobno povezanih aktivnosti i zadataka upravljanja usmjerenih na osiguranje adekvatnog broja i strukture zaposlenih, njihovih znanja, vještina, interesa, motivacije te oblika ponašanja potrebnih za ostvarivanje aktualnih, razvojnih i strategijskih ciljeva organizacije.

Kako bi bio uspješan u svojoj zadaći, Centar HR je u posljednjih 5 godina uspostavio aktivnosti koje su usmjerene kako na organizacije, tako i na same zaposlenike, ali i one koji se žele uključiti na tržište rada i unaprijediti svoje vještine. U sklopu navedenog, osigurao je i provodi programe

koji su usmjereni na podizanje vještina osoba koje su kroz duži vremenski period isključene s tržišta rada, a među kojima se nalazi i NEET populacija.

Centar HR u sklopu svojih aktivnosti nudi niz programa od kojih za ovu priliku ističemo mentorski program za unaprjeđenje vještina HR stručnjaka te HR Summit, godišnju konferenciju na kojoj se okupljaju stručnjaci iz područja HR-a i na kojoj sudjeluju ugledni nacionalni i međunarodni predavači.

Hrvatski zavod za zapošljavanje je tijelo javne vlasti koje na temelju javnih ovlasti provodi programe zapošljavanja. Pučko otvoreno učilište Zagreb je jedna od najstarijih institucija u području cjeloživotnog obrazovanja i u sklopu svoje djelatnosti nudi niz programa za obrazovanje i osposobljavanje iz različitih sektorskih grana.

PRIJAVA

Tko se može prijaviti?

Neaktivne NEET osobe (15 – 29 g.)

Polaznici domskih sustava

Azilanti ili migranti

Osobe sa završenom srednjom stručnom spremom koje su ušle u NEET status

Ako želiš pronaći dobar posao i podršku vrhunskih stručnjaka za zapošljavanje, javi nam se

Kontakt mail: info@hrcentar.hr

Izradu Internet stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

Sadržaj internet stranice isključiva je odgovornost udruge

“Strukovna Udruga djelatnika u upravljanju ljudskim resursima – Centar HR”

Partneri

Login

Zaboravili ste lozinku