Predsjednik Udruge – Saša Jurković

Saša JurkovićSaša Jurković po zanimanju je ekonomist poduzetništva, a u području ljudskih resursa se nalazi već 25 godina, većinom na upravljačkim funkcijama tvrtki. Trenutno radi kao konzultant i mentor zaposlenicima i upravama tvrtki. Osnivač je i vlasnik MealPass – aplikacije za povoljniju prehranu zaposlenika.

Paralelno uz svakodnevne dužnosti završio je EMBA program, educirao se u Londonu na CIPD-u gdje je stekao certifikat za regrutaciju i selekciju te IMD u Lausanne na temu leadershipa. Čest je govornik na okruglim stolovima, predavanjima i radionicama iz područja ljudskih resursa. Idejni je začetnik raznih inicijativa za unaprjeđenje ljudskih resursa u Hrvatskoj.

Glavni je pokretač, a od 2011. i predsjednik Udruge HR Centar – Strukovne Udruge djelatnika u upravljanju ljudskim resursima, koja za cilj ima promicanje, razvitak i unaprjeđenje ljudskih resursa u Hrvatskoj.

Dopredsjednik za financije – Igor Kovač

ikovac

Igor Kovač, psiholog je po temeljnom obrazovanju, a posljednjih petnaestak godina intenzivno se bavi područjem upravljanja ljudskim potencijalima. Rad u velikim, internacionalnim kompanijama (Podravka, ACG Lukaps, Assa Abloy) omogućio mu je stjecanje operativnih i organizacijskih iskustava te upoznavanje poslovnih procesa u hrvatskom okruženju, kao i u drugim kulturalnim okvirima – posebice kroz razvijanje, oblikovanje i uspostavljanje operativnih HR sustava (planiranje i razvoj karijere, planiranje menadžerske sukcesije, praćenja radne i menadžerske uspješnosti, ispitivanje i oblikovanje organizacijske kulture …). Aktualno radi na području assessmenta i razvoja te HR konzaltinga u tvrtki LQ.

Osim na HR području ima i prethodno višegodišnje iskustvo na području kliničke psihologije gdje se bavio psihodijagnostikom te savjetodavnim i terapijskim radom s grupama i pojedincima.

Kontinuirano unapređuje i nadograđuje svoja znanja kroz različite oblike edukacije u Hrvatskoj i inozemstvu – dvogodišnji program Podravkine menadžerske akademije napravljen u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, programi u organizaciji IEDC Bled School of management i MCE Brussels, programi vezani uz projektni menadžment,  upravljanje kvalitetom te executive coaching (AoEC, London).

Aktivno je uključen u rad stručnih (HR centar) i strukovnih udruga (HPK, HPD, DPV)

Dopredsjednik za članstvo – Josip Marinković

Josip MarinkovićJosip Marinković po zanimanju je diplomirani inženjer grafičke tehnologije. Do završetka studija aktivno se bavio plivanjem te kao kapetan Zagrebačkog plivačkog kluba ostvario prve korake u upravljanju ljudskim potencijalima. Nakon studija profesionalnu karijeru započinje u području marketinga i prodaje. U svijet upravljanja ljudskim potencijalima profesionalno ulazi 2008. godine kao izvršni direktor start-up agencije za posredovanje u zapošljavanju. Iskustvo u području upravljanja ljudskim potencijalima nastavio je stjecati kao HR konzultant u IT kompaniji te kao voditelj ljudskih potencijala u SOS Dječjem selu Hrvatska.

Aktivan je član HR Centra od samih začetaka Udruge. Pokreću ga poslovna okruženja koja pružaju mogućnost kontinuiranog učenja te gdje timski duh i vrijednosti tvrtke podržavaju pojedince u želji za napretkom i preuzimanjem aktivne uloge.

Izvršna direktorica i Tajnica udruge – Višnja Perin

Višnja PerinVišnja Perin je završila studij psihologije i poslijediplomski doktorski studij pedagogije. Ima više od 25 godina radnog iskustva na poslovima vezanim uz razvoj ljudskih potencijala, regrutaciju i selekciju.

Pohađala je niz stručnih osposobljavanja i usavršavanja iz područja rada s nezaposlenim osobama, poduzetništva, obrazovanja odraslih, psihologije i psihodijagnostike te kreiranja lokalnih politika razvoja ljudskih potencijala. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim i stručnim skupovima, objavila dvadesetak znanstvenih i stručnih radova te nekoliko priručnika vezanih uz zapošljavanje i razvoj karijere.

Dobitnica je društvenog priznanja Marulić: Fiat Psychologia, 2016. godine, koje Hrvatsko psihološko društvo dodjeljuje za osobit doprinos hrvatskoj primijenjenoj psihologiji.

Jelena Janković – Voditeljica edukacijskih projekata

Završila je diplomski studij Upravljanje ljudskim potencijalima, a želju za dubljim razumijevanjem funkcioniranja ljudi ostvarila je kroz studij Transakcijske analize, Neurolingvističkog programiranja te brojnih drugih edukacija iz područja psihologije, meditacije i mindfulnessa.

Jelena je certificirani poslovni trener, NLP praktičar i Business Coach, a također je završila i NLP majstorski program. Posjeduje višegodišnje iskustvo osmišljavanja, vođenja i procjene trening programa za razvoj mekih vještina, motivaciju djelatnika i timsku suradnju s posebnim naglaskom na komunikacijske vještine. Posjeduje preko 10 godina radnog iskustva u području ljudskih potencijala, selekcije, savjetovanja, mentoringa i razvoja ljudi te razvoja karijere u edukacijskoj, financijskoj, modnoj, IT, financijskoj i FMCG industriji.

Kreirala je i izvodi niz edukacijskih programa iz područja razvoja poslovnih vještina i osobnog rasta i razvoja.

Jelena je aktivna članica HR Centra gdje obnaša funkciju Voditeljice edukacijskih projekata.

Dina Balić – Koordinatorica Evenata

Dina Balić, business&wellbeing coach, NLP praktičarka, trenerica za osobni razvoj, konzultantica i facilitatorica za provedbu organizacijskih promjena i razvoj, a po struci pravnica s brojnim edukacijama u području ekonomije i upravljanja.

Posljednjih 15 godina radi na poslovima upravljanja procesima i ljudima u malim i srednjim poduzećima. Coachingom se aktivno bavi u području razvoja potencijala pojedinaca kroz kreativne metode i Pozitivnu Inteligenciju i u području organizacijskog razvoja.

Angažirana je u udruzi HR Centar kroz organizaciju konferencije, online evenata i provedbi projekata na temu organizacijskog razvoja i razvoja djelatnika.

Tihana Krajačić Bilić – Koordinatorica za promociju

Po struci upravni pravnik, sa kontinuiranim usavršavanjima na području ljudskih potencijala, pedagogije i psihologije, radnog prava, financija i administracije, zaštite na radu, informacijske sigurnosti i data privacy-a.

Generalist sa više od 15 godina radnog iskustva na području HR-a, administracije, office managementa i organizacije evenata.  Najviše se nalazi na području on-boardinga i treninga zaposlenih, a strast su joj organiziranje projekata vezanih za društveno odgovorno ponašanje kompanija i korporativno volontiranje. Zanimaju ju i informacijski sustavi na području ljudskih potencijala te je o tome napravila i jedno istraživanje.

Kroz različite oblike socijalnih medija, promiče glavne ciljeve Udruge i pomaže u promociji iste.

Ivan Tominac – Suradnik za komunikacije

Ivan Tominac je student Digitalnog marketinga, novinar i bloger. Njegov moto je da za svaki problem postoji rješenje te se upravo time vodi i u razvoju svoje karijere.

Zanima ga između ostalog i područje tzv. employer brandinga, a u svojem radu veliki naglasak stavlja i na holistički pristup.

Matija Kikelj – Koordinator “Koordinacije za ljudske potencijale EU fondova”

Matija Kikelj

Matija Kikelj, rodom iz Čakovca (Međimurje) je magistar prava Pravnog fakulteta u Zagrebu. Završetkom poslijediplomskog studija stekao titulu Sveučilišnog specijaliste (univ.spec.oec.) na temu  „Utjecaj ljudskih potencijala na korištenje sredstava EU fondova u RH“.   Dodatno se usavršavao kroz programe izobrazbe iz raznih područja upravljanja ljudskim potencijalima i poslovnog razvoja.

Nakon prvotnog angažmana u odvjetničkom uredu, profesionalnu karijeru gradio u sustavu državne i javne  uprave s preko 10 godina radnoga iskustva na raznim pozicijama upravljanja sustavom (Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ministarstvo uprave, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU)

Područjem ljudskih potencijala bavi se kroz operativno upravljanje i sudjelovanje u njihovoj provedbi kroz sektorske politike unutar državne i javne uprave. Angažiran na raznim projektima i seminarima kao vanjski suradnik u području radnog prava i temeljnog kolektivnog ugovora. 

Trenutno obnaša funkciju pomoćnika ravnatelja za upravljanje ljudskim potencijalima u jednoj od ključnih javnih institucija u Hrvatskog koja je zadužena za kontrolu i odobravanje sredstva EU fondova.  Aktivno radi na jačanju kapaciteta sustava apsorpcije EU fondova na razini sustava upravljanja i kontrole EU fondova te razvoju i pozicioniranju kompetencijskog okvira zanimanja stručnjaka za EU fondove, unaprjeđenju sustava te edukaciji i osposobljavanju zaposlenika.  

Uz to, u naslovnom zvanju predavača u polju društvenih znanosti, polje pravo bavi se područjem intelektualnog vlasništva, informacijske sigurnosti i kibernetičke zaštite. Ima položen Državni stručni ispit te certifikat iz područja javne nabave.

 

Partneri

Login

Zaboravili ste lozinku